Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 22/05/2018, 13:25

Đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt

(HCM CityWeb) - Chiều 17/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp nghe dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của UBND TP, các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình CCHC giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt được những kết quả bước đầu; đồng thời nâng dần sự tín nhiệm, hài lòng và đồng thuận của người dân, tổ chức đối với công tác phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt trên 90%.

Thành phố đã tập trung cải cách thể chế hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính; tiếp tục xây dựng đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”, xây dựng và triển khai chính quyền điện tử từ thành phố đến cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, trong quá trình phát triển đô thị, TP đối mặt nhiều thách thức như dân số tăng nhanh dẫn đến bất cập hạ tầng, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững, việc quản trị đô thị (gồm dự báo, quy hoạch, điều hành) còn nhiều bất cập, chất lượng phục vụ người dân chưa tốt. Thu nhập tăng cao kéo theo nhu cầu cao về dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông, môi trường… Vì vậy cần phải đẩy nhanh CCHC để phục vụ người dân tốt hơn. Do đó chương trình CCHC đóng vai trò quan trọng trong các chương trình đột phá.

TPHCM đang tiến hành xây dựng đô thị thông minh, TP có chất lượng sống tốt. Xây dựng đô thị thông minh có hai mục tiêu là phải xây dựng thành công chính quyền đô thị và áp dụng giải pháp công nghệ để giải quyết những vấn đề quản lý, quy hoạch, vấn đề cung cấp dịch vụ tiện ích, nâng cao đời sống người dân. Chính vì vậy, CCHC đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền vì dân phục vụ, để đưa TPHCM phát triển nhanh và bền vững.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, thời gian tới, TP phải đẩy nhanh CCHC, xem lại trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò phản biện của mặt trận, đoàn thể; cải cách thể chế hành chính, nâng cao công tác xây dựng ban hành văn bản vi phạm pháp luật; tập trung công tác tuyên truyền về CCHC để người dân hiểu về vấn đề này; hình thức niêm yết thủ tục hành chính phải linh hoạt, chuyển tải nội dung thủ tục hành chính đến người dân; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ, cán bộ đảng viên đối với công tác CCHC.


 


Minh Dung


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: