Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 15/06/2018, 10:10

Nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm

(HCM CityWeb) - Trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND TP sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15/3/2018 của HĐND TP về “Công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP”; triển khai các nội dung, đề án thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.TP sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.Ngoài ra, TP cũng sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức, đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện Đề án về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác ở các sở, ban-ngành, các khu công nghệ cao của TP giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2025; tăng cường thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính...

VH.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: