Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 02/11/2018, 09:00

Sẽ xây dựng TPHCM là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Du lịch đấy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng Chiến lược phát triển du lịch TP đến năm 2030; trong đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch TP và định hướng kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch; cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành du lịch TP.

Cơ quan này cũng được giao xây dựng chương trình TPHCM là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch TP, các tỉnh trong vùng và cả nước; thực hiện ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long; định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo TP với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu xây dựng hệ thống du lịch thông minh tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu của đề án đô thị thông minh; phấn đấu trong năm 2019 xây dựng một số Trung tâm kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao (miễn thuế) phục vụ khách du lịch; phát triển sản phẩm du lịch y tế, chuẩn hóa cơ sở y tế phục vụ du khách quốc tế đến TP; xây dựng chuỗi sự kiện ẩm thực hàng năm; đảm bảo an ninh trật tự du lịch trên địa bàn TP…

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: