Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 06/11/2018, 09:05

Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

(HCM CitWeb) - UBND TP vừa ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn TP.

Cụ thể gồm: danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của sở, ban, ngànhdanh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của UBND quận-huyện.

 

* Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, UBND TP cũng đã yêu cầu UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn từ năm 2019 sử dụng Công báo điện tử trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông qua việc truy cập vào hai trang web tại địa chỉ: www.chinhphu.vn; www.congbao.chinhphu.vn thay thế Công báo Chính phủ in cấp phát miễn phí cho các đơn vị cấp phường.

 

TNN.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: