Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 02/01/2019, 14:00

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2019

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn triển khai, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.

Việc xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện CCHC năm 2019 phải bám sát các nghị quyết chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ đạo CCHC của Thành ủy, UBND TP. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về yêu cầu sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tăng cường tiếp dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả CCHC phải được đánh giá trên cơ sở sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nhân rộng các mô hình hay, điển hình, tiên tiến.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: