Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 07/01/2019, 16:30

Năm 2019: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

(HCM CityWeb) - Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, các doanh nghiệp trực thuộc TP tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình cải cách hành chính.

Trong đó, thực hiện hiệu quả Đề án ủy quyền, giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp, người dân; tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3, 4, nhất là lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng; đạt trên 80% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp và trên 90% tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực; phấn đấu chỉ số PAR Index năm 2019 nằm trong nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện 7 chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy nguồn lực sáng tạo và thực hiện cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch; thực hiện công tác truyền thông Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; triển khai hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường triển khai các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; khơi thông nguồn lực, thu hút mạnh nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng…

 

Các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công nếu có tỷ lệ giải ngân dưới 50% phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công nếu có tỷ lệ giải ngân dưới 90% thì sẽ không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, không chi thu nhập tăng thêm cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan.

 

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các đề án: Đề án phát triển hệ thống logictics của TP, xây dựng một khu công nghiệp mới tạo điều kiện cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu; đề án phát triển thương mại điện tử; đề án phát triển công nghiệp văn hóa; đề án xây dựng TP trở thành trung tâm mua sắm - thương mại của khu vực và cả nước; đề án xây dựng TP thành trung tâm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm ngang tầm khu vực Đông Nam Á; đề án xây dựng TP thành trung tâm dịch vụ bất động sản khu vực và cả nước… 

VH


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: