Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 24/01/2019, 10:30

Điều chỉnh việc ủy quyền cho thủ trưởng sở-ngành, quận-huyện

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Chủ tịch UBND TP về ủy quyền cho thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

Cụ thể, khoản 2 và khoản 3, Điều 3 được sửa đổi như sau:

 

“2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

Xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển dụng lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển dụng được người lao động Việt Nam (theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ).

 

3. Ủy quyền cho Trưởng ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP và Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP:

 

Xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao (theo quy định khoản 2, Điều 5 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ)”.

 

Khoản 3 và khoản 4, Điều 4 được sửa đổi như sau:

 

3. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

 

Tiếp nhận, xem xét, quyết định công nhận, không công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp tư thục trên địa bàn TPHCM theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp”.

 

4. Ủy quyền cho Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện là cơ quan chủ quản của trường Trung cấp công lập trực thuộc:

 

Tiếp nhận, xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp công lập trực thuộc theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Trung cấp”.

 

Điểm b, khoản 1, Điều 7 được sửa đổi như sau:

 

“b) Xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung đã được Chủ tịch UBND TP ủy quyền, báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP”.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: