Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 18/01/2019, 15:40

Năm 2019: Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP năm 2019 - Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; đưa tỷ lệ từ 30% đến 40% số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; đạt từ 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4; có từ 80% trở lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trong đó có từ 10% trở lên số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, có từ 15% trở lên số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

 

Từng UBND quận - huyện thực hiện đạt từ 30% trở lên hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó có từ 10% trở lên số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, có từ 15% trở lên số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; phấn đấu đạt trên 80% ý kiến hài lòng khi thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; phấn đấu chỉ số CCHC của TP (chỉ số Par Index) trong nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước, điểm chỉ số năm 2019 cao hơn so với năm 2018.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: