Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 15/02/2019, 16:25

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của hai Sở

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: 4 thủ tục mới ban hành thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; 12 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (1 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp).

Đồng thời, bãi bỏ nội dung công bố cho 1 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại TPHCM) và 11 thủ tục trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (có thứ tự  B.I.1, B.I.2, B.I.3, B.I.4, B.I.5, B.I.10, B.I.22, B.I.26, B.I.27, B.I.39, B.I.57 tại Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2019.

 
* UBND TP cũng
quyết định công bố 12 thủ tục đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/1/2019.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: