Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 07/03/2019, 15:30

Công bố chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2018.

Theo đó, có 7 cơ quan đạt loại xuất sắc, 27 cơ quan đạt loại tốt, 10 cơ quan đạt loại khá, 2 đơn vị xếp loại trung bình và 1 đơn vị xếp loại yếu. Nội dung đánh giá chi tiết được công bố trên phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính TP.

 

Sở Nội vụ sẽ thông báo công khai các sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính đang được áp dụng hiệu quả tại các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện. 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: