Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 01/08/2019, 16:00

MTTQ TPHCM tổ chức khảo sát trực tiếp đối với người dân tại phường, xã, thị trấn

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của UBND TPHCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã giúp cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đạt được kết quả, mục đích đã đề ra.

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 417-KL/TU ngày 19/2/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó, giao cho Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giám sát việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP và căn cứ chương trình phối hợp giữa UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về giám sát tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP giai đoạn 2017 - 2020, năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục triển khai công tác phối hợp thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.

 

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách người dân đã hoàn tất giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân 105 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP. Những người dân đã hoàn tất giao dịch hành chính sẽ được khảo sát để đánh giá sự hài lòng của mình về sự phục vụ của các cơ quan hành chính, nơi mà họ đã trực tiếp giao dịch. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 1/8/2019 và kết thúc vào ngày 15/8/2019.

 

Thông qua việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng nhằm phát hiện những hạn chế, yếu kém; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP, từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp, thiết thực để cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Công tác này góp phần phát huy vai trò giám sát của hệ thống MTTQ Việt Nam TP đối với UBND các cấp trong triển khai thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND TP ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP.

 

Đây là một nội dung rất quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất, đồng bộ trong các khâu triển khai từ Thành phố tới cơ sở và đặc biệt là sự hợp tác của người dân để đạt được hiệu quả.

 

Theo Website MTTQ TP

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: