Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 01/08/2019, 15:55

Phê duyệt thêm 19 quy trình giải quyết thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt thêm 19 quy trình nội bộ, gồm: 17 quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND và 2 quy trình nội bộ liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP.

Trong 17 quy trình nội bộ, có 1 thủ tục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 thủ tục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 4 thủ tục thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, 4 thủ tục thuộc Sở Tư pháp và 1 thủ tục thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xem toàn văn quyết định tại đây.

 

* Nhằm hoàn thiện chương trình kích cầu đầu tư của TP, UBND TP cũng sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình trong tháng 8/2019, tại trụ sở UBND TP.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: