Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 12/08/2019, 16:00

Đến hết năm 2019: Phấn đấu 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch đến hết tháng 9/2019, UBND TP sẽ công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của quận, huyện và phường, xã, thị trấn; phấn đấu đến hết tháng 12/2019, công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của sở, ban, ngành.

Cũng theo kế hoạch này, TP đảm bảo 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố, công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND TP và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC được thực hiện thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định về TTHC tương ứng.


Hiện TP đang trong giai đoạn triển khai kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị; thiết lập đội ngũ cán bộ, công chức của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn được phân công tham gia xây dựng quy trình. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: