Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 14/08/2019, 16:50

Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện từ nay đến cuối năm 2019 tham mưu đề án số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ với giải quyết TTHC, đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu đến tháng 6/2020, các sở, ban, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc số hóa, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử TTHC theo Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Riêng Văn phòng UBND TP được giao tham mưu UBND TP hoàn chỉnh mô hình, tiêu chí kỹ thuật, tính năng hệ thống đánh giá sự hài lòng việc giải quyết TTHC gắn với công tác giải quyết hồ sơ TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng bộ tiêu chí khảo sát chung để triển khai thống nhất, giúp người dân theo dõi, tham gia đánh giá hài lòng, giúp việc đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng, hàng quý chính xác hơn, là cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TP; xây dựng phần mềm và triển khai quy trình liên thông điện tử, kết nối dữ liệu TTHC tại các sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP để vận hành các quy trình nội bộ đã được duyệt.


UBND TP sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng quy trình nội bộ với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử của 180 TTHC của quận-huyện và 114 TTHC của xã, phường, thị trấn trong tháng 9 và công bố 1.500 quy trình nội bộ của sở, ban, ngành trong năm 2019.

VS


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: