Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 03/09/2019, 16:20

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình đột phá

(HCM CityWeb) - Để chuẩn bị nội dung văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, UBND TP đã yêu cầu một số sở-ngành báo cáo kết quả thực hiện chương trình đột phá, chuyên đề, hội thảo.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; nghiên cứu lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức Hội thảo chuyên đề về thúc đẩy môi trường kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.

 

Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển tham mưu tổ chức Hội thảo chuyên đề về tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP; tham mưu các dự báo kịch bản phát triển kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế của TP, trong đó nghiên cứu các mô hình về tăng năng suất lao động và đổi mới sáng tạo, các trụ cột về thể chế, khoa học công nghệ và yếu tố con người đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế TP.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tổ chức Hội thảo chuyên đề về quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP, trong đó tập trung nghiên cứu việc sử dụng đất đai vào phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp.

 

Sở Quy hoạch – Kiến trúc báo cáo tiến độ thực hiện Định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía đông TP; đánh giá công tác quản lý quy hoạch của TP trong thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới; nghiên cứu các kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng đô thị thông minh, trong đó coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và tối ưu hóa việc khai thác hạ tầng đô thị.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện nội dung về công tác quản lý xã hội gắn với quản lý đô thị thông minh thời gian vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

 

Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND TP phê duyệt Đề án xây dựng “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM giai đoạn năm 2020 - 2030”.

 

Sở Công Thương tham mưu UBND TP kế hoạch triển khai Đề cương xây dựng Đề án Phát triển ngành Thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP được giao tổ chức Hội thảo chuyên đề về xây dựng Công viên Khoa học là một trung tâm về khoa học công nghệ, là hạt nhân thúc đẩy cho sự phát triển của Khu đô thị sáng tạo phía đông TP.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ kiến nghị Bí thư Thành ủy về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề về tình hình đầu tư xuất khẩu của TP giai đoạn 2000 - 2019.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: