Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 20/09/2019, 11:20

Thực hiện ủy quyền theo hướng giảm đầu mối và tạo sự chủ động cho cơ sở

(HCM CityWeb) – Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu các sở-ngành, UBND các quận-huyện trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện việc ủy quyền theo hướng giảm đầu mối và tạo sự chủ động cho cơ sở.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Đề án ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện tại các Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Văn phòng UBND TP tiếp tục hoàn chỉnh các quy trình của 85 đầu việc ủy quyền.

 

Các sở-ngành, quận-huyện cần hoàn chỉnh báo cáo gửi UBND TP; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức để tạo sự đồng bộ trong thực hiện việc ủy quyền; thông tin minh bạch cho người dân, doanh nghiệp những nội dung ủy quyền; tiếp tục đề xuất nhận ủy quyền và giao ủy quyền, nhất là nghiên cứu lĩnh vực đầu tư công có thể ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt theo dự án phân cấp.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao các sở-ngành, quận-huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các nội dung ủy quyền của UBND TP. Việc ủy quyền là chủ trương đúng góp phần giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, tạo sự chủ động theo nhu cầu của cơ sở. Cụ thể, một số công việc đã được giải quyết rút ngắn thời gian hơn, chủ động giải quyết, giảm thời gian và chi phí hành chính, tăng trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt, sau gần một năm thực hiện ủy quyền chưa thấy nội dung nào có sai sót, khuyết điểm.

 

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng cho rằng, việc ủy quyền của cấp dưới hiện nay còn một số hạn chế như: môt số sở-ngành chậm hướng dẫn, chưa có sự chủ động, còn lệ thuộc vào ý kiến của Sở Nội vụ và các sở-ngành mà chưa chủ động thực hiện việc ủy quyền. Đồng thời, việc đề xuất nhận ủy quyền một số sở-ngành thực hiện tốt, nhưng có một số sở đặc thù chưa mạnh dạn đề xuất nhận ủy quyền để rút ngắn thời gian chờ ý kiến của UBND TP.

 

Trong phần thảo luận tại hội nghị trước đó, các lãnh đạo sở-ngành, quận-huyện cho rằng việc ủy quyền giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả công việc ngày càng thực chất hơn. Từ đó, nâng cao hiệu quả công việc từng cơ quan, đơn vị.

 

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu những đề xuất, kiến nghị tại hội nghị

 

Thông qua việc ủy quyền đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở-ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP xem xét, quyết định mà các sở-ngành, UBND các quận-huyện sẽ xem xét theo thẩm quyền đã được ủy quyền. Điều này góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu cho thấy việc thực hiện ủy quyền còn một số hạn chế, khó khăn. Theo Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy, qua nghiên cứu cho thấy vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc ủy quyền của Sở cho quận-huyện. Cụ thể, trong Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép điều chỉnh ủy quyền giữa các cấp chính quyền. Tuy nhiên, khái niệm các cấp chính quyền rất rộng. Khi triển khai bằng điều khoản cụ thể thì chỉ cho Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận-huyện, dẫn đến xung đột. Thực tiễn cho thấy có rất nhiều việc nếu Sở ủy quyền được cho quận-huyện thì việc giải quyết công việc rất nhanh cho người dân, cũng như giảm bớt sự vụ cho các sở-ngành.

 

Một vướng mắc khác là hiện nay rất nhiều thủ tục liên quan nhà đất đang vướng giữa Chi nhánh và Văn phòng đăng ký đất đai, dù thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Văn phòng đăng ký đất đai TP tăng cường ủy quyền nhưng không giải quyết được một cách triệt để. Vì vậy, TP cần kiến nghị Chính phủ sửa nghị định để thực hiện việc giao cho quận-huyện.

 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được về việc thực hiện ủy quyền đồng thời tăng tính chủ động, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn đề xuất UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở ký quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động TP theo quy định tại Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động; UBND TP ủy quyền cho Sở có ý kiến trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM;…

 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm kiến nghị UBND TP ủy quyền thêm về nhiệm vụ đặt hàng các dịch vụ công ích; một số ủy quyền mà trước đây TP ủy quyền bằng các văn bản lẻ cần rà soát để ủy quyền. 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: