Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 30/09/2019, 09:30

Ngành nông nghiệp TPHCM giải quyết hơn 18.000 hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp

Qua 9 tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM đã tiếp nhận và giải quyết trước hạn, đúng hạn tại bộ phận một cửa hơn 18.000 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100%.

Đến nay, ngành nông nghiệp đã trình UBND Thành phố công bố danh mục 110 thủ tục hành chính của ngành và được triển khai niêm yết, công khai. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP đưa vào sử dụng hiệu quả 38 phần mềm quản lý để đáp ứng nhu cầu chỉ đạo, điều hành, thuận lợi cho việc truy cập, quản lý dữ liệu của ngành.

 

Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt phong trào thi đua cải cách hành chính và tuân theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO điện tử.

Theo VOH


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: