Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 03/10/2019, 13:40

Nâng cao hiệu quả công tác ủy quyền

(HCM CityWeb) - Nhằm khắc phục các hạn chế trong công tác ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện thời gian qua, UBND TP đã yêu cầu từ nay đến cuối năm 2019, tất cả cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả, trong đó nêu rõ hiệu quả từng nội dung công việc được ủy quyền, nguyên nhân hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND TP.

Đồng thời, các sở-ngành, quận-huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt 85 nội dung đã được ủy quyền; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức nắm rõ nội dung, thực hiện ủy quyền đúng quy định; thông tin rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp để biết rõ quy trình thủ tục liên hệ khi có nhu cầu, thể hiện quyết tâm của TP trong nỗ lực triển khai các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện mạnh dạn đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho cơ quan, đơn vị một số lĩnh vực đầu tư công, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội...; đồng thời hoàn thành việc đề xuất các nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trong tháng 10/2019.

 

Riêng Chủ tịch UBND quận 9 được giao đề xuất UBND TP ủy quyền việc thí điểm thực hiện trọn quy trình khép kín thủ tục hồ sơ một số lĩnh vực nội dung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: