Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 31/10/2019, 15:00

Ban hành thêm 21 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại quận-huyện, phường-xã, thị trấn

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành thêm 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường - xã, thị trấn và 8 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận - huyện.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình xem tại mục Quy trình thủ tục hành chính.

 

* Trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục áp dụng mô hình cơ quan hành chính trực thuộc UBND TP, quản lý nhà nước theo cơ chế “một cửa” về đầu tư và xây dựng tại Ban Quản lý Khu Nam, UBND TP đã giao Ban Quản lý Khu Nam tiếp tục là đầu mối tiếp nhận, thẩm định, trình UBND TP phê duyệt và trả kết quả đối với hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn khu đô thị mới Nam TP.

 

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: