Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 07/11/2019, 11:10

Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện

(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.

Theo đó, Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện có 11 thành viên, do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng.


Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC có 14 thành viên, do ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

 

MT


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: