Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 21/11/2019, 16:00

Phê duyệt thêm 83 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt thêm 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai TP; 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện và 23 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường-xã, thị trấn.

Xem chi tiết các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan tại mục Thủ tục hành chính/Quy trình nội bộ thủ tục hành chính.

 

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: