Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 03/12/2019, 08:25

4 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa công bố danh mục 4 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các thủ tục gồm: (1) Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông) (2) Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở) (3) Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (4) Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

 

Xem chi tiết danh mục tại đây. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: