Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 10/12/2019, 11:40

Năm 2020: TPHCM sẽ tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia

(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch của UBND TP, năm 2020, TPHCM dự kiến tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của TP (danh mục tại Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 2/11/2018 của UBND TP) với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm 6 nhóm nhiệm vụ chính: (1) Chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính; (2) Tích hợp dữ liệu phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp và bộ câu hỏi về những vấn đề thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) Phê duyệt quy trình nội bộ; (4) Thực hiện kết nối Cổng dịch vụ tập trung của TP với Cổng dịch vụ công quốc gia; (5) Xây dựng quy trình điện tử, tích hợp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công TP với Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình từ nay đến ngày 9/12/2019, hoàn thành kết nối 42 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công TP với Cổng dịch vụ công quốc gia và đến cuối năm 2020, hoàn thành kết nối 322/644 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công TP với Cổng dịch vụ công quốc gia; (6) Tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (điểm cầu TPHCM); (7) Đánh giá việc vận hành Cổng dịch vụ công TP, Hệ thống thông tin một cửa điện tử TP.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: