Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 5, Ngày 12/04/2018, 10:30

Hướng dẫn các huyện thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới

(HCM CityWeb) - Để giải quyết kiến nghị của các huyện, UBND TP đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND huyện Củ Chi lập kế hoạch tổ chức thực hiện đối với dự án mở rộng Khu Công nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2, trong đó chú trọng lựa chọn các doanh nghiệp công nghệ cao, sử dụng ít lao động nhưng đảm bảo giá trị kinh tế, đồng bộ với việc phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội trên địa bàn; phối hợp với UBND huyện Bình Chánh đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tại khu E, đô thị Nam Sài Gòn tại xã An Phú Tây.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với UBND huyện Bình Chánh tiến hành kiếm tra, giám sát thường xuyên tình hình xả thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện; xử lý triệt để các doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt, nhuộm tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện việc tách thửa quyền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ về quy chuẩn cấp phép hợp lý đối với vùng nước mặt sản xuất nông nghiệp thực hiện đồng thời nhiều hình thức khai thác trên cùng một diện tích nước mặt.


Ngoài ra, UBND huyện Nhà Bè cũng cần phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tái định cư cho người dân trong quy hoạch Cảng Hiệp Phước. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: