Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 4, Ngày 02/05/2018, 10:00

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, xã Xuân Thới Thượng sẽ tiếp tục duy tu hoàn thiện đường giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, đầu tư cấp thoát nước ở các khu dân cư tập trung; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 thấp nhất đạt trên 63 triệu đồng/người/năm; thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao trình độ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị đặc trưng vùng nông thôn TP; tiếp tục kết hợp với công ty, xí nghiệp trên địa bàn và các vùng phụ cận để giới thiệu việc làm cho lao động của xã; cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm dần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2016 - 2020 bình quân mỗi năm 1%; đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề trong tổng lao động làm việc đến cuối năm 2020 đạt trên 85%.

Ngoài ra, xã sẽ nâng cao chất lượng phục vụ y tế tại trạm y tế xã cũng như các trang thiết bị; cuối năm 2020, phấn đấu có 90% người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; hàng năm có 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa và phấn đấu có từ 96% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trên tổng số hộ dân thường trú và tạm trú từ 6 tháng trở lên; hàng năm tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99%; giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập THPT; tiếp tục triển khai một cách mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn liền với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát động phong trào nhân dân trồng cây xanh ven các tuyến đường, xây dựng các tuyến hàng rào xanh, xử lý rác thải hộ gia đình; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn môi trường…

 

NNTM.
 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: