Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 2, Ngày 21/05/2018, 14:15

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

(HCM CityWeb)- UBND TP đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, xã Đông Thạnh sẽ quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư giai đoạn 2013 – 2015; huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, nâng chất các tiêu chí để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư và triển khai các công trình chưa được đầu tư giai đoạn 2013 – 2015; xây dựng kế hoạch duy tu nâng cấp và đầu tư các công trình, dự án đã được đầu tư theo các Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã sau khi hết thời gian bảo hành để phát huy hiệu quả sử dụng; tiếp tục đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; đến năm 2020, duy trì không có nhà tạm, dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016 - 2020 bình quân mỗi năm 1,8%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; duy trì tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 95% trở lên.

 

Ngoài ra, xã cũng sẽ thành lập mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong độ tuổi lao động đạt trên 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; trạm y tế xã có đủ bác sĩ, đạt chuẩn quốc gia; đạt tỷ lệ từ 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về môi trường đạt tỷ lệ 100%; ít nhất 85% chất thải rắn đã có tuyến thu gom phải được thu gom và xử lý đúng quy định; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 80%; phạm pháp hình sự được kéo giảm...

 

NTK.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: