Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 2, Ngày 01/04/2019, 16:30

Huyện Cần Giờ đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào dân vận khéo đến năm 2020

Chiều ngày 29/3, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhơn, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề lần 1 về kinh nghiệm lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Dân vận khéo” đến năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng Ban Dân vận thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện; Đảng ủy - thường trực khối dân vận các xã, thị trấn;…

Qua 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 31 ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào dân vận khéo đến năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức - chính trị xã hội đã tổ chức được 104 cuộc phổ biến, tuyên truyền với 5.048 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Qua đó đã có 623 mô hình dân vận khéo được các tập thể, cá nhân đăng ký; có 211 tập thể và 297 cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

 

Tại hội nghị, các đơn vị, thường trực khối dân vận của các xã, thị trấn đã thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai lựa chọn đăng ký mô hình dân vận khéo hàng năm tại địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện và việc đánh giá công nhận mô hình; công tác bình xét, đề xuất tuyên dương khen thưởng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiệu quả và sức lan tỏa của các mô hình dân vận khéo; đánh giá chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua dân vận khéo;…

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực, Kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở phải nắm bắt kịp thời, chính sách các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương để vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện; Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở cần nắm bắt những tâm tư, tình cảm, ý kiến bức xúc của người dân trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể cùng đóng góp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký mô hình dân vận khéo, đánh giá hiệu quả và tuyên dương, khen thưởng kịp thời;…

Theo website huyện Cần Giờ


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: