Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts
Xây dựng nông thôn mớiThứ 2, Ngày 12/03/2018, 16:00

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã An Phú, huyện Củ Chi

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã An Phú, huyện Củ Chi giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, xã An Phú sẽ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc Đề án nâng chất tiêu chí nông thôn mới xã An Phú giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án nâng chất tiêu chí nông thôn mới xã An Phú, giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tối thiểu 63 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn TP (duới 21 triệu đồng/người/năm) mỗi năm bình quân 3%; đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, năm 2020 thu nhập hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011.

 

Ngoài ra, xã cũng sẽ phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm trên lực lượng lao động đạt trên 95%; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh; xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản; kiên cố hóa trường, lớp, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất trong hệ thống trường học, tiến tới hiện đại hóa các phương tiện dạy học; duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%... 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: