Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > TPHCM giải quyết việc làm cho 284.000 lao động
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 08/01/2015, 13:40

TPHCM giải quyết việc làm cho 284.000 lao động

(HCM CityWeb) – Theo báo cáo của UBND TPHCM, năm 2014, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 284.000 lượt lao động, đạt 107,16% kế hoạch, trong đó số chỗ việc làm mới tạo ra là 120.000 chỗ; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp còn từ 4,65%-4,7%, đạt kế hoạch.
Công tác đào tạo nghề theo hướng xã hội hóa tiếp tục phát triển, tăng số lượng và hiệu quả ở các cấp độ đào tạo. Tính đến cuối năm 2014, Thành phố có 430 cơ sở dạy nghề, tuyển sinh và đào tạo trên 443.500 sinh viên, học sinh.
 
Năm 2014, đã có 88.698 người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố đăng ký thất nghiệp. Trong đó, 82.409 người đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; 81.509 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 86.514 lượt người được tư vấn việc làm; 7.715 người được hỗ trợ học nghề. TP đã tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện để người lao động nhanh chóng quay lại thị trường lao động thông qua công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề.
 
Trên địa bàn TP đã xảy ra 70 vụ tranh chấp lao động tập thể với trên 18.100 người tham gia, giảm 17 vụ so cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo các quận - huyện nắm thông tin kịp thời, phát hiện giải quyết tranh chấp có thể xảy ra tại các doanh nghiệp, không để tình trạng lây lan ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và an toàn trật tự xã hội.
 
Năm 2015, TP đề ra chỉ tiêu số chỗ việc làm mới tạo ra là 120.000 chỗ, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 4,6%. Để đạt mục tiêu trên, TP sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tạo việc làm mới; tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm thông qua việc phát triển các hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm...
 
TP cũng sẽ đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo nghề, nâng cao số lượng, chất lượng tại các cấp đào tạo nghề; khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề chủ động đào tạo cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung...; triển khai thực hiện kế hoạch “Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Thành phố giai đoạn 2014-2015”; hợp tác với cơ sở đào tạo nghề nước ngoài sử dụng các chương trình tiên tiến trong giảng dạy; tuyển sinh cao đẳng nghề đạt khoảng 20.000 sinh viên, trung cấp nghề đạt khoảng 10.000 sinh viên; tuyển sinh sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đạt khoảng 250.000 học viên.
 
TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động tại TP giai đoạn 2013-2020; tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác quản lý vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phát triển thêm các chi nhánh đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ở các quận - huyện để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc và tư vấn học nghề cho người lao động thôi việc, mất việc làm.
 
Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: