Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Giảm lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Chế độ, chính sách mớiThứ 5, Ngày 03/09/2015, 15:55

Giảm lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 118/2015/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam, được áp dụng từ 1/10/2015.

 

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính điều chỉnh mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư từ 1,5 triệu đồng xuống còn 400.000 đồng/hồ sơ.
Trong công tác tổ chức quản lý khoản lệ phí này, theo Thông tư số 02/2012/TT-BTC, cơ quan thu lệ phí được giữ lại 90% số tiền thu được để trang trải cho việc thu lệ phí.

Còn theo quy định mới, cơ quan thu phí sẽ phải nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Thông tư 118/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 1/10/2015.
 
(Theo chinhphu.vn)

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: