Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Nhớ lời Bác dạy: “ Cần kiệm xây dựng nước nhà”
Học và làm theo lời BácThứ 5, Ngày 05/05/2016, 08:30

Nhớ lời Bác dạy: “ Cần kiệm xây dựng nước nhà”

Tại Hội nghị chỉnh huấn Trung ương tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải có tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động. Phải cố gắng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống , nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, Kỹ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. Ai sợ khó, sợ khổ, muốn “ngồi mát ăn bát vàng” người đó mới là kém. Mỗi người phải tự giác giữ vững kỷ luật lao động.

Thanh niên càng phải xung phong hăng hái, thực hiện khẩu hiệu: “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên làm”. Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tốn bao nhiêu mồ hôi và sức lao động. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống. Cho nên phải biết giữ gìn của công. Tham ô, lãng phí tài sản Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ.


Phải biết quý trọng sức người là vốn quý nhất của ta. Chúng ta cần hết lòng chăm sóc sức khỏe và sử dụng thật hợp lý sức lao động của nhân dân ta. Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương “ cần kiệm liêm chính”, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí.


Trong mọi công việc phải tính toán, cân nhắc cẩn thận, “ thì giờ là vàng bạc”. Phải kiên quyết chống thói hội họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khỏe mà không kết quả thiết thực. Cán bộ các cấp lãnh đạo, cán bộ các ngành cần phải làm gương mẫu.


Mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời dựa vào giúp đỡ của tập thể thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để thấy rõ cái hay và cái dở, để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm.


Chúng ta phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, phấn khởi. Làm cho toàn thể nhân dân lao động ta càng hăng hái tiến tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

 


Bùi Hiển (st)


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: