Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Điều kiện lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
Chế độ, chính sách mớiThứ 6, Ngày 22/07/2016, 16:20

Điều kiện lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chỉ được lưu hành khi có số đăng ký lưu hành, được dán nhãn hoặc có kèm nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định.

Nghị định nêu rõ, các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn (chế phẩm) được cấp số đăng ký lưu hành được sản xuất trước ngày số đăng ký lưu hành hết hiệu lực nhưng cơ sở đăng ký không tiếp tục đăng ký gia hạn thì số đăng ký lưu hành vẫn được phép lưu hành trên thị trường sau khi số đăng ký lưu hành cũ hết hạn cho đến khi hết hạn dùng ghi trên nhãn chế phẩm.

 

Một chế phẩm chỉ được cấp một số đăng ký lưu hành. Số đăng ký lưu hành chế phẩm có giá trị 05 năm, kể từ ngày cấp. Trường hợp chế phẩm được gia hạn số đăng ký lưu hành thì vẫn giữ nguyên số đăng ký lưu hành đã được cấp. Số đăng ký lưu hành được cấp bằng hình thức Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

 

 

Điều kiện đối với chế phẩm đăng ký lưu hành

 

Về điều kiện đối với chế phẩm đăng ký lưu hành, Nghị định quy định, độc tính của chế phẩm không thuộc nhóm Ia, Ib theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới đối với chế phẩm diệt côn trùng hoặc nhóm I, II theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất - GHS; không chứa hoạt chất có tên trong danh mục cấm sử dụng trong chế phẩm; được sản xuất tại cơ sở đã công bố đủ điều kiện sản xuất (đối với chế phẩm sản xuất trong nước) hoặc có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu).

 

Đối với chế phẩm có chứa hoạt chất thuộc danh mục hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm thì chỉ được đăng ký lưu hành với phạm vi sử dụng đã được quy định.

 

 

Tổ chức được đứng tên đăng ký lưu hành

 

Nghị định quy định, các cơ sở được đứng tên đăng ký lưu hành mới chế phẩm gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước là chủ sở hữu chế phẩm hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mà thương nhân đó là chủ sở hữu chế phẩm; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong nước được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký; văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được chủ sở hữu chế phẩm ủy quyền đăng ký.

 

Trường hợp đăng ký lưu hành bổ sung, gia hạn số đăng ký lưu hành và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, cơ sở được đứng tên đăng ký lưu hành là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành. 

 

Phương Nhi/chinhphu.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: