Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Xả nước thải nguy hại vào môi trường bị phạt nặng
Chế độ, chính sách mớiThứ 5, Ngày 01/12/2016, 14:10

Xả nước thải nguy hại vào môi trường bị phạt nặng

Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức nếu vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường bị phạt tới 2 tỷ đồng.

Về hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường, Nghị định quy định cụ thể từng mức phạt đối với từng mức độ vi phạm khác nhau. Cụ thể, phạt cảnh cáo đối hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

 

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị phạt từ 1- 400 triệu đồng tùy lượng nước thải.

 

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần bị phạt từ 3-750 triệu đồng.  Phạt tiền từ 20 - 850 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần và phạt từ 30-950 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần.

 

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

 

Nghị định cũng quy định hành vi xả nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 bị phạt từ 20 - 850 triệu đồng.

 

Hành vi xả nước thải có chứa từ 02 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) trở lên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 bị phạt từ 30-950 triệu đồng.

 

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt từ 50 triệu đồng tới 1 tỷ đồng.


Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

 

Ngoài các mức phạt trên, các cá nhân và tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm mô trường.

 

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định ở trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

 

Theo Phương Nhi/chinhphu.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: