Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 31/08/2017, 11:30

Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TPHCM.

Quy chế này nhằm bảo đảm giá trị pháp lý, tính toàn vẹn và an toàn thông tin của văn bản điện tử khi được trao đổi trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng; thống nhất quy trình, phương thức trao đổi văn bản điện tử Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng theo đúng quy định của pháp luật hành chính; tạo điều kiện tiết giảm chi phí thường xuyên gửi, nhận, xử lý và lưu trữ các văn bản, tài liệu dạng bản giấy trong hoạt động của các đơn vị; thúc đẩy tính minh bạch, công khai và khả năng tiếp cận thông tin quản lý nhà nước cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển chính quyền điện tử tại Thành phố. 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: