Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” trong năm 2017
Xây dựng nông thôn mớiThứ 6, Ngày 22/09/2017, 16:15

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” trong năm 2017

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở-ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” trong năm 2017.

UBND TP cũng giao các sở-ngành liên quan đề xuất chính sách, cơ chế tác động và hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ xã hội cơ bản theo hướng tiếp cận đa chiều; tăng cường nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của nhà nước cho các chính sách, Chương trình giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao trong năm 2017, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 phù hợp với mục tiêu phấn đấu của cả giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện bộ máy quản lý đến cấp xã, cơ chế điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cho địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đế kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo.

 

Theo VP UBND TPHCM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: