Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại trên địa bàn TPHCM
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 12/12/2017, 08:25

Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại trên địa bàn TPHCM

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại trên địa bàn TPHCM. Kế hoạch nhằm kiểm soát thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH), chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) trên địa bàn TP, đảm bảo 100% CTNH, CTYTNH phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Theo đó, các cơ sở y tế tư nhân có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ từ ngày 1/6/2018 trở đi.

 
Đối với cơ sở y tế công lập, từ ngày 1/6/2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý CTYTNH chiếm 30% tổng chi phí vận chuyển, xử lý CTYTNH, TP bao cấp công đoạn vận chuyển, xử lý CTYTNH chiếm 70% tổng chi phí vận chuyển, xử lý CTYTNH. Từ ngày 1/6/2019, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý CTYTNH chiếm 60% tổng chi phí vận chuyển, xử lý CTYTNH, TP bao cấp công đoạn vận chuyển, xử lý CTYTNH chiếm 40% tổng chi phí vận chuyển, xử lý CTYTNH. Từ ngày 1/6/2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa toàn bộ đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH công lập nghĩa là các cơ sở y tế công lập có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ.
 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: