Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Chuẩn bị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
7 Chương trình đột pháThứ 3, Ngày 26/12/2017, 16:05

Chuẩn bị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của TP. Hội nghị dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 11/1/2018.

Tại hội nghị này, Sở Thông tin và Truyền thông được giao báo cáo kết quả tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017 của các sở-ngành, quận-huyện cũng như đánh giá khả năng nhân rộng các dịch vụ tiện ích tại các quận 1, 3, 12 và Bình Thạnh cho các quận-huyện khác.

 

* UBND TP cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TP tham mưu việc hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2017-2020. 

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: