Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Năm 2018: Cục Thuế TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 19/01/2018, 14:00

Năm 2018: Cục Thuế TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

(HCM CityWeb) – Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Cục Thuế TPHCM đã triển khai thành lập Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tại Văn phòng Cục Thuế và 24 Chi cục Thuế quận-huyện theo hướng thân thiện và tiện lợi cho người nộp thuế; bố trí công chức có năng lực, lịch sự, hòa nhã khi tiếp xúc với người nộp thuế.

Bên cạnh việc hỗ trợ DN khởi nghiệp, Cục Thuế cũng tích cực phối hợp với các sở-ban-ngành trong công tác vận động cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển lên DN.

 

Theo báo cáo của Cục Thuế TP, tính đến ngày 28/12/2017, số lượng DN đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,13% so với DN đang hoạt động. Số lượng DN đã thực hiện nộp thuế bằng hình thức nộp thuế điện tử đạt 90,05% trên tổng số DN đang hoạt động.

 

Tính đến ngày 28/12/2017, số lượng hóa đơn đã gửi lấy mã xác thực là 883.180 hóa đơn với tổng doanh thu đã xác thực là 25.841 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 1.421 tỷ đồng, bằng 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến 31/12/2017, Cục Thuế TP đã thực hiện hoàn thuế với 118 hồ sơ với số tiền thuế hoàn là 605,3 tỷ đồng.

 

Ngành Thuế TP cũng đã tổ chức hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 tại cơ quan Cục Thuế và 24 Chi cục Thuế quận-huyện sớm hơn thường lệ, từ đó làm giảm áp lực cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong những ngày cuối của thời hạn nộp quyết toán thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế.

 

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành chống thất thu, ngành Thuế TP đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh; thành lập 9 tổ soạn thảo và triển khai thực hiện các chuyên đề về tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2017.

 

 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

 

Năm 2018, Cục Thuế TP tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua duy trì việc niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế Bộ thủ tục hành chính được cập nhật; niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, khiếu nại tại cơ quan Cục Thuế; niêm yết số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng tại Bộ phận một cửa của Cục Thuế;…

 

Cơ quan này sẽ duy trì việc gửi thư ngỏ, phiếu nhận xét để thu thập ý kiến DN trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở DN; thực hiện thư xin lỗi đến DN khi chưa giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định theo chỉ đạo của UBND TP; thực hiện thư cảm ơn đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế vào cuối năm tài chính; chỉ đạo các đơn vị cập nhật bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định của Bộ Tài chính; xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử vào hoạt động của Cục Thuế.

 

Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, dựa trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin người nộp thuế; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại những ngành nghề rủi ro cao để có biện pháp đấu tranh với các hành vi gian lận thuế; phối hợp với các cơ quan liên quan và báo đài để tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân người nộp thuế và nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực thi, tuân thủ, chấp hành pháp luật thuế.

 

Tiếp tục vận động, duy trì các DN thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet đảm bảo trên 98% các DN thực hiện; DN thực hiện nộp thuế điện tử trên 95% số DN hoạt động. 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: