Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 21/03/2019, 14:50

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Danh mục này gồm 15 thủ tục mới ban hành; 2 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 5 thủ tục thay thế và 18 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 5 thủ tục bị bãi bỏ do được thay thế).   

 

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: