Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Cần Giờ tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 14/03/2019, 11:20

Cần Giờ tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019

Ngày 12/3, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019. Tham dự có ông Lê Minh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Cải cách hành chính huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn.

Năm 2018, huyện đã triển khai thực hiện 10 mục tiêu và 50 nội dung. Đến thời điểm hiện tại, mục tiêu phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND huyện ở các nội dung đều đạt 100%; 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, xã, thị trấn được kiểm tra theo quy định; đảm bảo 100% thủ tục hành chính theo công bố chuẩn hóa của Chủ tịch UBND Thành phố được cập nhật, công khai và niêm yết đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của từng lĩnh vực đạt trên 90%...


Trong năm 2019, công tác CCHC huyện đã đề ra 11 mục tiêu và 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề  "Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội".


Hội nghị cũng nghe đại diện các đơn vị, báo cáo kết quả công tác CCHC, người dân phát biểu về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Ngoài ra, đại diện các đơn vị đã thảo luận những hạn chế, khó khăn, tồn tại của công tác CCHC trong năm 2018...

 

Tại hội nghị, Thủ trưởng 12 cơ quan và Chủ tịch 7 xã, thị trấn ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
Khen thưởng các đơn vị có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

 Dịp này, có 6 đơn vị và 6 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. 

 

Theo website huyện Cần Giờ

 

 

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: