Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của hai sở
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 20/05/2019, 16:40

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của hai sở

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 18 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 7 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 6 thủ tục bị bãi bỏ do bị thay thế).

 

UBND TP cũng quyết định công bố danh mục 2 thủ tục mới ban hành và 1 thủ tục được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: