Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 24/06/2019, 09:30

Nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019

(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), tránh tình trạng không hoàn thành đúng tiến độ; nâng cao vị trí xếp hạng 3 bộ chỉ số CCHC, công bố quy trình, thời gian xử lý hồ sơ công việc của UBND TP; thống nhất phương án ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp các cấp.

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: