Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Ban hành 21 quy trình thủ tục hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 08/07/2019, 15:45

Ban hành 21 quy trình thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt 21 quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND TP và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND TP (đợt 1).

Trong đó, có 12 quy trình thủ tục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 6 quy trình thủ tục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 3 quy trình thủ tục thuộc Sở Công Thương.

 

Xem danh mục quy trình tại đây. 

VH


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: