Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Văn phòng Chính phủ và UBND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 12/09/2019, 16:50

Văn phòng Chính phủ và UBND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

Sáng 12/9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP và Đoàn công tác của UBND TPHCM đã diễn ra buổi làm việc nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử.

VPCP và UBND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

 

Buổi làm việc có sự tham dự của Văn phòng UBND TPHCM cùng một số Sở, ngành; đại diện các Vụ, cục, đơn vị của VPCP như: Cục Kiểm soát TTHC, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hành chính, Trung tâm Tin học, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và đại diện Tập đoàn Viettel.

.

Tại buổi làm việc, VPCP đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xử lý hồ sơ, văn bản trên môi trường điện tử tại VPCP và triển khai kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia với các Bộ, ngành, địa phương; giới thiệu Hệ thống phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) và nội dung về bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống của VPCP.

.

Trao đổi về Quy trình tiếp nhận, xử lý, phản ánh và quản lý văn bản tại VPCP, đại diện Vụ Hành chính (VPCP) cho biết hiện nay quy trình được đặt ra để từ đó giải quyết văn bản, xử lý hồ sơ tại VPCP hoàn toàn trên môi trường điện tử. Tại VPCP, Vụ Hành chính là đơn vị đầu mối tiếp nhận toàn bộ văn bản và chuyển văn bản đến từng đơn vị dựa vào chức năng nhiệm vụ, từ đó các Vụ, cục, đơn vị lập hồ sơ trình lãnh đạo VPCP và lãnh đạo Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của VPCP và Chính phủ.

.

Với Trục liên thông văn bản quốc gia, trao đổi của VPCP cho thấy đây là tiền đề của nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Trục liên thông văn bản quốc gia là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy; trong đó, lần đầu tiên vai trò của Trục liên thông văn bản quốc gia được định nghĩa chính thức, cùng với các nguyên tắc, yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử được quy định đầy đủ. Hiện nay, 95/95 đơn vị đã hoàn thành kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) trao đổi tại buổi làm việc.

Ảnh: Gia Huy

 

Đối với Hệ thống e-Cabinet, Vụ Tổ chức cán bộ (VPCP) cho biết, tại VPCP hiện có 2 đơn vị được giao là đầu mối triển khai nhiệm vụ này là Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Kiểm soát TTHC. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã nhấn mạnh việc đưa vào sử dụng Hệ thống e-Cabinet là minh chứng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Mục tiêu cụ thể là giảm thời gian các phiên họp Chính phủ; giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp Chính phủ; các thành viên Chính phủ cho ý kiến trên môi trường điện tử, có chữ ký số; quản lý thành phần, nội dung, chương trình, tại liệu, Nghị quyết từ phiên họp Chính phủ; bảo đảm kết nối liên thông e-Cabinet với các hệ thống khác... Trong quá trình xây dựng Hệ thống, VPCP đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; có sự tư vấn, tham gia đóng góp ý kiến thường xuyên của các chuyên gia nước ngoài. Đến nay, Hệ thống e-Cabinet đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

.

Các Vụ chuyên môn của VPCP cũng thao tác từng bước và trình chiếu demo về Quy trình tiếp nhận, xử lý, phản ánh và quản lý văn bản; việc gửi nhận văn bản điện tử; Hệ thống e-Cabinet... nhằm giúp các đại biểu có cái nhìn tổng thể, hình dung về quy trình thực hiện của các hệ thống đang triển khai tại VPCP.

.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), để tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản thông báo chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TT&TT. Hiện nay, VPCP tiếp tục tổ chức kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao. VPCP cũng tiếp tục đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Trong chiều nay, VPCP và UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục trao đổi về công tác cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và phương án kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; định hướng xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo địa phương và vấn đề an toàn thông tin của TP Hồ Chí Minh.

.

Theo vpcp.chinhphu.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: