Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TP năm 2020
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 02/03/2020, 15:45

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TP năm 2020

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TP năm 2020.

Theo đó, TP sẽ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; lữ hành; đấu thầu lựa chọn nhà thầu; dân tộc (thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc); nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động (thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an TP, Bảo hiểm xã hội TP); nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường).

 

Ngoài ra, TP cũng sẽ rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính đối với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: