Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Quận 4: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa cơ sở dữ liệu trong quản lý nhà nước
7 Chương trình đột pháThứ 5, Ngày 05/03/2020, 16:30

Quận 4: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa cơ sở dữ liệu trong quản lý nhà nước

(HCM CityWeb) - Vừa qua, UBND TP đã yêu cầu UBND quận 4 định hướng rõ nhiệm vụ chính trị hàng đầu của năm 2020 cũng như hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao; thi đua toàn diện trên trong các lĩnh vực: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2020; đánh giá giải pháp các chuyên đề thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Đối với cải cách hành chính, quận cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước thể hiện trên 3 khâu: tiếp nhận - luân chuyển - kết quả; rà soát chặt chẽ chất lượng khảo sát trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan chính quyền và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính; kiểm tra, đánh giá tình hình cải cách hành chính trên địa bàn quận, đặc biệt là kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu.

 

UBND TP cũng yêu cầu quận tập trung cao độ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (nCoV); tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước đối với tình trạng tàng trữ vũ khí và dụng cụ gây sát thương để đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn quận.

 

Ngoài ra, Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP phân cấp cho UBND quận-huyện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn; đánh giá độc lập quá trình khảo sát sự hài lòng của người dân trên địa bàn quận 4, trên cơ sở đã đạt được tỷ lệ trên 90% người dân được khảo sát.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: