Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Văn phòng UBND TPHCM phấn đấu trở thành văn phòng thông minh
7 Chương trình đột pháThứ 2, Ngày 09/03/2020, 15:10

Văn phòng UBND TPHCM phấn đấu trở thành văn phòng thông minh

(HCM CityWeb) – Sáng 9/3, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng phát động phong trào thi đua năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm; Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng; các Phó Chánh Văn phòng UBND TP và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND TP.

 

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết: Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng UBND TP và những nội dung đăng ký thi đua, Văn phòng UBND TP đã đăng ký và phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua như sau:

 

Về công tác cải cách hành chính, đối với các nhiệm vụ Văn phòng UBND TP chủ trì tham mưu UBND TP, Văn phòng cải cách chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND TP và các cơ quan hành chính trên địa bàn TP, với mục tiêu tiết kiệm thời gian, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp; đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND TP.

 

Ngoài ra, Văn phòng cũng cải cách chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính các cấp tại TP, với mục tiêu hệ thống và chuẩn hóa danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành trên địa bàn của UBND TP. Ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo việc tổng hợp, chia sẻ dữ liệu thông tin, giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.

 

Bên cạnh đó, Văn phòng cải cách trong mối quan hệ phối hợp, quy trình xử lý hồ sơ công việc trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP giữa Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, với mục tiêu minh bạch về nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm, thời gian, quy trình, hồ sơ trong tiếp nhận, xử lý đối với hồ sơ công việc; giám sát được quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tiến độ, chất lượng xử lý công việc.

 

Văn phòng cũng triển khai chữ ký số cho Thường trực UBND TP, lãnh đạo Văn phòng UBND TP. Thời hạn hoàn thành: Tháng 5/2020.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Đối với nhóm việc cải cách trong nội bộ Văn phòng UBND TP, Văn phòng UBND TP sẽ cải cách quy trình xử lý hồ sơ, lề lối làm việc, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng ban trong Văn phòng thông qua việc điều chỉnh Quy chế làm việc của Văn phòng UBND TP phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay; phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng.

 

Về giải quyết hồ sơ hành chính, Văn phòng UBND TP phấn đấu 100% giải quyết đúng hạn đối với hồ sơ ISO và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo các quy trình đã được phê duyệt (nếu có vướng mắc, tỷ lệ trễ không quá 5%); phấn đấu 100% văn bản điện tử có chữ ký số, giảm phát hành văn bản giấy. Văn phòng UBND TP phấn đấu trở thành văn phòng thông minh và là 1 trong 3 đơn vị thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính trong năm 2020.

 

Về thực hiện văn hóa công sở và văn minh đô thị, Văn phòng UBND TP phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND TP thực hiện nghiêm Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND TP ban hành về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND TP cam kết thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia, không lái xe”; vận động gia đình chấp hành nghiêm những nội dung triển khai của Chỉ thị 11, Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23 trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

Văn phòng UBND TP củng cố, phát huy các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao tại các đơn vị để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện sức khỏe, có điều kiện gắn bó, đoàn kết để góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, TP ưu tiên chống dịch với phương châm tự mình phòng ngừa là chính, bên cạnh đó vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm yêu cầu Văn phòng UBND TP không được chủ quan mà phải gương mẫu trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Văn phòng UBND TP tập trung thực hiện những nội dung thi đua đã đề ra; phấn đấu trở thành văn phòng thông minh và là một trong 3 đơn vị thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính trong năm 2020. Các phòng và đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch chung của Văn phòng UBND TP để xây dựng kế hoach cụ thể và triển khai thực hiện tại đơn vị.

 

Tại hội nghị, đại diện các phòng và đơn vị trực thuộc đã ký kết thực hiện các nội dung của phong trào thi đua năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: