Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở quận Bình Tân đạt 100%
7 Chương trình đột pháThứ 7, Ngày 07/03/2020, 09:00

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở quận Bình Tân đạt 100%

Quận Bình Tân đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đưa ra. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở tất cả các lĩnh vực đều đạt 100% (chỉ tiêu đưa ra là 98%); mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 98,97% (chỉ tiêu đưa ra 80%)...

Tại buổi tổng kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của quận Bình Tân vào sáng 6/3, UBND quận Bình Tân cho biết, trong năm, quận đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đưa ra. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở tất cả các lĩnh vực đều đạt 100% (chỉ tiêu đưa ra là 98%); mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 98,97% (chỉ tiêu đưa ra 80%)...

 

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh trao bằng khen các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019

 

 

Theo Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh, kết quả trên có được là nhờ quận thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể – chính trị xã hội; kịp thời ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, góp ý hợp lý, phù hợp với thực tiễn địa phương từ cơ quan báo chí và người dân... Từ đó, những tồn tại, hạn chế được khắc phục, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách hành chính được triển khai và nhân rộng ở các cấp.

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân chúc mừng các phòng ban, đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019

Một trong những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả lớn trong cải hành chính ở Bình Tân là việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến.

 

Sau 2 năm triển khai, đến nay quận Bình Tân có 61 thủ tục trực tuyến mức độ 3 (thuộc các lĩnh vực kinh tế, y tế, lao động, xây dựng, môi trường, hộ tịch, giáo dục, khen thưởng) và 13 thủ tục trực tuyến mức độ 4 (thuộc hai lĩnh vực lao động và xây dựng).

 

Tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến ở quận Bình Tân ngày càng tăng. Cụ thể, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 năm 2016 đạt 4,28%, năm 2017 tăng lên 27,34%, năm 2018 đạt 51,38% và năm 2019 đạt 53,58% (9.156/17.087 hồ sơ); đặc biệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đạt 85,4% (3.518/4.118 hồ sơ).

Các phòng ban, đơn vị ký kết phối hợp thực hiện cải cách hành chính trong thời gian tới

 

Đánh giá công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Ở một số cơ quan, đơn vị, lãnh đạo chưa xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, theo đó việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, còn e dè, sợ trách nhiệm; chưa quyết tâm xử lý triệt để các hạn chế, đặc biệt là công chức có thiếu sót giải quyết hồ sơ hành chính.

 

Để công tác cải cách hành tại quận Bình Tân tiếp tục nâng cao hiệu quả, Chủ tịch Lê Văn Thinh lưu ý lãnh đạo, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chức năng của quận phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nơi nào giải quyết trễ hẹn hồ sơ hành chính, để người dân phản ánh, phiền hà, người đứng đầu đơn vị đó sẽ bị kỷ luật, xử lý trách nhiệm.

 

Tại hội nghị, các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận Bình Tân cũng đã ký kết phối hợp trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

 

Theo SGGP


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: