Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phấn đấu mức độ hài lòng đạt trên 85% khi giải quyết TTHC và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
7 Chương trình đột pháThứ 4, Ngày 11/03/2020, 11:00

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phấn đấu mức độ hài lòng đạt trên 85% khi giải quyết TTHC và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(HCM CityWeb) – Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của Ban, trong đó thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ người dân và tổ chức”.

Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đạt trên 85% khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Ban; phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của tất cả các TTHC trên hệ thống một cửa thành phố đạt trên 90%; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và có phát sinh hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP cũng phấn đấu 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật và những văn bản phải trao đổi bằng văn bản giấy theo quy định); 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc; tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ 2 lần/năm về công tác CCHC và kiểm tra đột xuất, kiểm tra 100% các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; phấn đấu chỉ số CCHC của Ban Quản lý năm 2020 xếp loại Tốt.

 

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP sẽ triển khai các nhóm giải pháp như: Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC Ban Quản lý phù hợp với đặc thù yêu cầu công tác; khảo sát các ý kiến hài lòng không hài lòng của người dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC tại Ban; niêm yết công khai, minh bạch và cập nhật 100% TTHC thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh các giải pháp để gia tăng số lượng TTHC vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến và khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: