Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin tuyên truyền > Posts > Khắc phục các thiếu sót trong giải quyết thủ tục hành chính
7 Chương trình đột pháThứ 6, Ngày 24/04/2020, 13:45

Khắc phục các thiếu sót trong giải quyết thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) - Sau khi kiểm tra, khảo sát các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 3, quận 8, quận Phú Nhuận và quận Thủ Đức, UBND TP đã yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các vấn đề còn hạn chế, tồn tại; giải quyết ngay các thiếu sót trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), về thời gian tiếp nhận, giải quyết TTHC, thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ, hồ sơ giải quyết trễ hạn, việc thực hiện Thư xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn cũng như việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn và Văn phòng đăng ký đất đai TP và các Chi nhánh có trách nhiệm niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác và đảm bảo các yêu cầu về hình thức niêm yết đối với các TTHC đã được công bố; không niêm yết các TTHC đã hết hiệu lực thi hành, khuyến khích áp dụng các hình thức niêm yết điện tử; kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ đúng quy định TTHC đã được công bố, công khai, không được tự thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng...

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: